Chứng khoán

Kênh trái phiếu đang ấm lên

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm thấp kỷ lục, đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất đã giúp hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu ấm lên trong năm 2023, sau khi gần như bị đóng băng cuối năm 2022.