Agribank tự hào đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Kinh tế

Agribank tự hào đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô, nhất là áp lực từ bối cảnh thế giới, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực.
Kinh tế

Vốn ngoại chảy mạnh vào bất động sản

Bất chấp kinh tế thế giới đối mặt với lạm phát cao, tại một số thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, đầu tư bất động sản vẫn là điểm sáng. Vốn ngoại chảy mạnh vào bất động sản cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và bất động sản nói riêng.