Kinh tế

Kênh gửi tiết kiệm vẫn hút khách

Dù lãi suất huy động giảm mạnh nhưng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng vẫn tăng. Gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn được nhiều người dân lựa chọn vì đây là kênh sinh lợi an toàn.