Giáo dục

Dạy thêm, học thêm: Cần giải quyết từ gốc

Năm học mới vừa bắt đầu, nhiều trường đã yêu cầu phụ huynh đăng ký học thêm cho con, mặc dù các con đã học bán trú gần như cả tuần ở trường. Điều này khiến các bậc phụ huynh không khỏi bức xúc khi con em mình không có thời gian nghỉ ngơi.