Ngân hàng

Co-opBank Mobile Banking - Gia tăng trải nghiệm từ các tiện ích mới

Từ ngày 20/03/2023, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) tiếp tục gia tăng trải nghiệm người dùng trên ứng dụng Co-opBank Mobile Banking với 2 tiện ích mới là “Chuyển tiền theo lô và Mua sắm VNShop”. Với hai tiện ích trên cùng nhiều tính năng sẵn có, năm 2023 Co-opBank sẽ nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ số đáp ứng nhu cầu của khách hàng đặc biệt là thành viên các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.