Friday, Sep 22, 02:09 PM

Công bố thiếu thông tin, Camimex bị xử phạt

Camimex bị UBCKNN ra quyết định xử phạt vì công bố thông tin tại các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không đầy đủ.

Công bố thiếu thông tin, Camimex bị xử phạt
Công bố thiếu thông tin, Camimex bị xử phạt
c244ng-bo-thieu-th244ng-tin-camimex-bi-xu-phat_1.png
Camimex bị UBCKNN ra quyết định xử phạt vì công bố thông tin không đầy đủ. Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Camimex Group (MCK: CMX, sàn HoSE), do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo quyết định này, Camimex bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Phạt tiền 125 đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tổng cộng tiền phạt là 310 triệu đồng. Nguyên nhân là do Camimex vi phạm nhiều lỗi, trong đó công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ.

Cụ thể, trong năm 2020, công ty tổ chức 12 cuộc họp HĐQT; năm 2021, công ty tổ chức 23 cuộc họp HĐQT; tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, công ty thống kê có 11 cuộc họp; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, công ty thống kê có 21 cuộc họp và một số văn bản khác.

Tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, Camimex chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, bao gồm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX; Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

Ngoài ra, tại báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Camimex đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan đó.

Camimex đã giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Trong đó, ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty, tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Doanh nghiệp này cũng vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Đó là giao dịch giữa Camimex, CTCP Camimex Foods và CTCP Camimex Logistics - là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông hay HĐQT thông qua.

Cụ thể, từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty đã cho CTCP Camimex, một công ty thành viên, vay tiền khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Quang Thành
Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/cong-bo-thieu-thong-tin-camimex-bi-xu-phat-5698048.html Copylink