Wednesday, Jun 24, 11:06 PM

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/6

Một số cổ phiếu cần quan tâm phiên 27/6 của các công ty chứng khoán.

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/6
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/6
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSN

CTCK Vietcap (VCI)

Chúng tôi tăng 15% giá mục tiêu và duy trì khuyến nghị mua cho CTCP Tập đoàn Masan (MSN – sàn HOSE).

Chúng tôi tin rằng các mảng kinh doanh tiêu dùng đa dạng của MSN có vị thế tốt cho đà tăng trưởng tiêu dùng của Việt Nam. Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 18% trong giai đoạn 2023-2028 đối với mảng bán lẻ tiêu dùng của MSN.

Chúng tôi tăng giá mục tiêu do chúng tôi tăng 17% định giá cho Công ty TNHH Hàng tiêu dùng Masan (MCH Ltd.), chủ yếu nhờ mức tăng 9% trong dự báo tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028 của công ty con CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCH - UPCoM). Ngoài ra, chúng tôi cũng cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025.

Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu MCM

CTCK BIDV (BSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị theo dõi cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu với giá mục tiêu 2025 là 48.100 đồng/CP (Upside +9% so với giá đóng cửa ngày 25/6/2024) dựa trên phương pháp DCF với WACC 8%. Cơ sở tăng định giá: MCM cần chứng minh chiến lược tăng trưởng về lợi nhuận và thị phần, gồm: (1) mở rộng ngành hàng và (2) khai phá thị trường tiêu thụ mới nhằm đảm bảo đầu ra và gia tăng hiệu suất hoạt động của tổ hợp sữa thiên đường Mộc Châu giai đoạn 2025-2030.

Năm 2024, BSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của MCM lần lượt đạt 3.147 tỷ đồng (tăng 0,4% so với năm ngoái) và 275 tỷ đồng (giảm 26%), EPS FW là 2.252 lần và PE FW là 20 lần. Mức suy giảm đến từ nhu cầu tiêu dùng của tại khu vực miền núi phía bắc yếu và duy trì chi phí SG&A/ doanh thu nhằm duy trì hoạt động tiếp cận thị trường mới.

Năm 2025, BSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.392 tỷ đồng (tăng 7,8%) và 306 tỷ đồng (tăng 11%), EPS FW là 2.506 và PE FW là 18 lần. Kỳ vọng mức phục hồi kết quả kinh doanh từ nền thấp nhờ (1) chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm, (2) nỗ lực tiếp cận kênh bán hàng mới và tập khách hàng mới.

Công ty đặt kế hoạch năm 2024 doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3,367 tỷ đồng (tăng 7,4% so với năm ngoái) và 331,7 tỷ đồng (tăng 11,7%). Hình thức phân phối lợi nhuận thông qua trả cổ tức bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế và trích 10% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng phúc lợi. Năm 2024, công ty dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm và mở rộng kênh phân phối ở miền Nam nhằm tiếp cận thị trường mới.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu BSR

CTCK BIDV (BSC)

BSC đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn với giá mục tiêu mới là 27.100 đồng/CP (tương đương upside 17% so với ngày 26/6/2024). BSC cho rằng đợt tăng giá gần đây của cổ phiếu đã phần nào phản ánh thông tin về khả năng chuyển sàn sang HOSE.

BSC dự báo trong năm 2024, doanh thu và lợi nhuận sau thuế BSR đạt 127.395 tỷ đồng (giảm 13,6%) và 4.823 tỷ đồng (giảm 43%), EPS FW là 1.556 đồng/CP với giả định (i) Crackspread các sản phẩm xăng dầu chính của BSR đạt trung bình 13,8 USD/thùng (giảm 6%) (ii) Sản lượng tiêu thụ đạt 5,8 triệu tấn (giảm 20%) khi nhà máy bảo trì trong 50 ngày.

BSC dự báo trong năm 2025, doanh thu và lợi nhuận sau thuế BSR đạt 148.807 tỷ đồng (tăng trưởng 16%) và 6.373 tỷ đồng (tăng trưởng 32%), EPS FW = 2.055 đồng/CP với giả định (i) Crackspread các sản phẩm xăng dầu chính của BSR đạt trung bình 14,2 USD/thùng (tăng 3%) (ii) Sản lượng tiêu thụ đạt 7,2 triệu tấn (tăng 24%) do nhà máy hoạt động tròn năm.

Trong quý I/2024, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của BSR đạt lần lượt 30.689 tỷ đồng (giảm 9,9% so với cùng kỳ) và 1.115 tỷ đồng (giảm 31%). Mức suy giảm đến từ (i) biên lợi nhuận gộp các sản phẩm sụt giảm (crackspread diesel Platt trung bình quý I giảm 19%) (ii) nhà máy tiến hành bảo dưỡng từ 15/3/2024.

Năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 95.274 tỷ đồng (giảm 37%) và 1.148 tỷ đồng (giảm 87%). Sản lượng sản xuất đạt 5,7 triệu tấn (giảm 22% so với năm ngoái).

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu REE

CTCK BIDV (BSC)

Chúng tôi hạ khuyến nghị từ mua xuống nắm giữ với cổ phiếu REE của CTCP Cơ điện lạnh, giá mục tiêu năm 2025 là 70.600 đồng/CP (upside 12% so với giá đóng cửa ngày 26/06/2024, bao gồm 1.8% tỷ suất cổ tức) dựa trên phương pháp định giá từng phần SoTP.

BSC điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên mức 70.600 đồng/CP từ mức 65.700 đồng/CP (tăng 7,5%) so với báo cáo trước chủ yếu do điều chỉnh một số giả định quan trọng.

Đó là: Định giá mảng năng lượng tăng 6%. Nhờ có thêm 2 dự án điện gió (128 MW) và 1 dự án thủy điện nhỏ (30 MW). Định giá mảng nước sạch tăng 23%. Chúng tôi nâng tỷ lệ nhân từ 10.0x lên 12.0x phản ánh tiềm năng tăng công suất của dự án nước sạch Sông Đà 2. Định giá mảng cơ điện lạnh tăng 32%. Thay đổi hệ số nhân từ 8.0x lên 10.0x nhờ tiềm năng của dự án sân bay Long Thành và thị trường bất động sản phục hồi.

Triển vọng năm 2024: động lực đến từ nhóm năng lượng. Nhóm thủy điện cải thiện từ nửa cuối năm 2024, bứt phá trong năm 2025 và năng lượng tái tạo có thêm 3 dự án mới (158 MW).

Triển vọng năm 2025: mảng M&E và nước sạch khởi sắc. Mảng M&E được thúc đẩy bởi dự án sân bay Long Thành và thị trường bất động sản phục hồi và mảng nước sạch đưa vào vận hành toàn bộ dự án nước sạch Sông Đà 2.

So với báo cáo trước đó, chúng tôi thay đổi một số giả định của năm 2024 sau: Mảng năng lượng với giá bán trung bình của các công ty thủy điện giảm 20 % YoY, trong báo cáo trước mức giảm là 5 - 10%. Mảng nước sạch với giả định thời gian hoạt động của nhà máy nước sạch Sông Đà 2 từ 2024 sang năm 2025. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.357 tỷ đồng (giảm 6%), giảm 16% so với báo cáo trước.

Dự báo năm 2025 doanh thu đạt 10.560 tỷ đồng (tăng trưởng 16%) chủ yếu đến từ: Mảng cơ điện lạnh tăng 37% nhờ khởi động dự án sân bay Long Thành và thị trường bất động sản ấm trở lại. Mảng năng lượng tăng 10% nhờ 1) nhóm thủy điện được giảm tỷ lệ Qc từ 95 – 98% xuống còn 85 – 90%, 2) sản lượng thủy điện tăng 8% với ảnh hưởng La nina. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 3.103 tỷ đồng (tăng trưởng 32%).

Hà Trần (t/h)
Theo Thương Hiệu Công Luận https://thuonghieucongluan.com.vn/co-phieu-can-quan-tam-ngay-27-6-a226250.html Copylink