Tuesday, Nov 22, 12:11 PM

LienVietPostBank công bố mua lại 1.000 trái phiếu LPBH2123013

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã chứng khoán LPB) vừa công bố sẽ mua lại trước hạn 1.000 trái phiếu LPBH2123013.

LienVietPostBank công bố mua lại 1.000 trái phiếu LPBH2123013
LienVietPostBank công bố mua lại 1.000 trái phiếu LPBH2123013
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán LPB). Ảnh: https://lienvietpostbank.com.vn.
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán LPB). Ảnh: https://lienvietpostbank.com.vn.

Giá mua lại: 1.037.000.000 đồng/trái phiếu (một tỷ không trăm ba mươi bảy triệu đồng/trái phiếu).

Tổng giá trị thanh toán: 1.037 tỷ đồng.

Theo đó, khoản tiền gốc và tiền lãi của các trái phiếu khi đến hạn sẽ được đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển quyền sở hữu thực hiện thanh toán vào ngày mua lại trước hạn vào tài khoản được đăng ký của mỗi người sở hữu trái phiếu ghi trong sổ đăng ký.

Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu tại bản công bố thông tin phát hành trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đợt 13 năm 2021 ngày 3/12/2021.

Thời gian dự kiến mua lại: 6/12/2022.

Theo thông báo của LienVietPostBank, nguồn tiền để mua lại trái phiếu là nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích luỹ, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và năng lực tài chính của LienVietPostBank.

Trước đó, LienVietPostBank công bố mua lại trái phiếu là LPB7Y202001, kỳ hạn 7 năm. Trái phiếu là LPB7Y202001 được phát hành vào ngày 24/11/2020 với tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành là 1.814,280 tỷ đồng.

PV
Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/lienvietpostbank-cong-bo-mua-lai-1000-trai-phieu-lpbh2123013-5703362.html Copylink