Wednesday, Apr 22, 06:04 PM

Phó chủ tịch FLC bị phạt tiền

Bà Hương Thị Kiều Dung bị phạt tiền 70.000.000 đồng vì đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Phó chủ tịch FLC bị phạt tiền
Phó chủ tịch FLC bị phạt tiền

Ngày 6/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả” quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho hay bà Dung đã đã có hành vi vi phạm khi là Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác (Trong giai đoạn từ tháng 05/2020 đến tháng 10/2021, bà Hương Trần Kiều Dung là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đồng thời là thành viên HĐQT của 06 công ty khác, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán).

Bà Hương Thị Kiều Dung là Tiến sĩ Luật Quy hoạch Xây dựng Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp.

Bà từng là luật sư chính của Công ty Luật TNHH SMiC – tiền thân của Tập đoàn FLC - sau đó được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp cao như Trưởng ban Pháp chế và Phát triển dự án, Phó tổng giám đốc trước khi thành Tổng giám đốc. Bà Dung thôi chức Tổng giám đốc Tập đoàn FLC vào cuối tháng 3/2020.

http://daidoanket.vn/pho-chu-tich-flc-bi-phat-tien-5683587.html

object