Thursday, Jul 22, 08:07 AM

SCG có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

SCG vừa bổ nhiệm ông Đỗ Văn Trường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 4/7. Ngoài ra, công ty cũng bổ sung ông Trường làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

SCG có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị
SCG có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

CTCP Xây dựng SCG vừa bổ nhiệm ông Đỗ Văn Trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty từ ngày 4/7.  Ông Trường đồng thời cũng trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ông Đỗ Văn Trường là một cử nhân công nghệ điện tử - viễn thông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT công ty từ tháng 4/2021 và là em trai của ông Đỗ Anh Tuấn (cựu Chủ tịch HĐQT của SCG). 

Ngoài chức vụ tại SCG, ông Trường đồng thời cũng đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách quản lý xây dựng của Tập đoàn Sunshine trong nhiều năm qua. Tính đến cuối năm 2021, ông Trường nắm giữ 8,5 triệu cổ phần SCG tương đương với 10% vốn điều lệ công ty.

Bên cạnh đó, công ty miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Anh Tuấn theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/6.

Trước đó vào ngày 10/6, công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Đỗ Anh Tuấn. Cùng ngày, HĐQT SCG đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của ông Lê Văn Nam kể từ ngày 9/6, bổ nhiệm ông Vũ Anh Phương, thành viên HĐQT độc lập lên làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật kể từ ngày 9/6. 

Bên cạnh việc bổ nhiệm CEO mới, HĐQT còn thông qua miễn nhiệm ông Đặng Song Hải khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 9/6. Đồng thời, HĐQT cũng bổ nhiệm thêm 3 Phó TGĐ gồm: Ông Phan Ích Long, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Quốc Oanh.

ng-long
Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/scg-co-tan-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-5690602.html Copylink