Wednesday, Jul 24, 10:07 PM

Tập đoàn C.E.O (CEO) phát hành hơn 25,73 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 100:5

Ngày 26/7 tới đây, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO – sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

Tập đoàn C.E.O (CEO) phát hành hơn 25,73 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 100:5
Tập đoàn C.E.O (CEO) phát hành hơn 25,73 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 100:5
CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO – sàn HNX)
CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO – sàn HNX)

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 25,73 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 100:5, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 1.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 121,2 tỷ đồng. Trong năm, Tập đoàn đã phát hành thành công cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 5.146 tỷ đồng, giá trị vốn hóa đạt trên 11.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 5 vừa qua, Tập đoàn C.E.O đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên lần 2/2024 sau lần thứ nhất được tổ chức vào đầu tháng 4/2024 nhưng thất bại do không đủ điều kiện để tiến hành bởi chỉ có gần 34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và được ủy quyền tham dự.

Năm 2024, Tập đoàn đặt mục tiêu kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất năm đạt 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 150 tỷ đồng, dự kiến tỷ lệ cổ tức 5-10%.

Trong đó, kết thúc quý I/2024, Tập đoàn C.E.O ghi nhận doanh thu đạt gần 289,5 tỷ đồng, giảm 18,98% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 35,31 tỷ đồng, tăng trưởng 43,13%; tương ứng hoàn thành 13,8% và 23,54% các kế hoạch năm.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 3/7, cổ phiếu CEO giảm nhẹ 0,6% xuống mức 16.900 đồng/CP, đây là mức giá đóng cửa thấp nhất trong năm 2024.

Hà Trần (t/h)
Theo Thương Hiệu Công Luận https://thuonghieucongluan.com.vn/tap-doan-c-e-o-ceo-phat-hanh-hon-25-73-trieu-co-phieu-de-chia-co-tuc-voi-ty-le-100-5-a227054.html Copylink