Monday, Aug 22, 10:08 AM

Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” sẽ diễn ra vào tháng 11

Vừa qua, Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ thông tin về việc tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 và Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022.

Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” sẽ diễn ra vào tháng 11
Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” sẽ diễn ra vào tháng 11

Tham dự Chương trình có đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại Diễn đàn, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh: Văn hoá đang là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước hiện nay. Vì thế, việc tổ chức các diễn đàn liên quan đến văn hoá với mỗi chủ đề khác nhau rất ý nghĩa, đây được xem như là hành động cụ thể để phát triển văn hoá, là nguồn động viên, chất xúc tác để các lĩnh vực khác có bước phát triển, tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh.

 Diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế. Diễn đàn cũng là dịp để Lãnh đạo Đảng và Nhà nước lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

 

Quang cảnh hoạt động.

Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Deloitte Việt Nam chia sẻ: Cấu trúc phát triển bền vững của doanh nghiệp có các yếu tố về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, trong đó tư duy lãnh đạo, cách thức lãnh đạo và phong cách lãnh đạo trong mỗi doanh nghiệp rất quan trọng. Vì thế, doanh nghiệp rất tâm đắc với các tiêu chuẩn, điều kiện cần để xây dựng là phải tuân thủ luật pháp; xây dựng các định hướng phát triển văn hóa và phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Theo Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, Diễn đàn dự kiến diễn ra vào tuần thứ hai tháng 11 năm 2022, hướng tới ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11), tại Hà Nội. Gồm 3 hoạt động chính: Hội thảo chủ đề “Chấn hưng Văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”, tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề - Vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; Những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; Những bài học thực tiễn của Việt Nam và quốc tế về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch COVID-19; Giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu COVID-19 và các xung đột địa-chính trị, địa-kinh tế trên thế giới hiện nay.

 

Đại biểu các Ban, bộ, ngành tới dự Chương trình.

Nội dung thứ hai, Tổ chức Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Đây là các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

Hoạt động chính thứ ba, Tổ chức Đoàn đại biểu doanh nghiệp tiếp kiến Lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Đoàn gồm các Doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2021 và năm 2022 cùng với một số doanh nghiệp đã có thành tích đặc biệt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” trong thời gian qua.

Các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế./.

Theo nghenghiepcuocsong.vn https://nghenghiepcuocsong.vn/chuyen-muc/kinh-te/doanh-nghiep-doanh-nhan/ Copylink