Tuesday, Feb 23, 08:02 PM

Ông Nguyễn Công Phú từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Bình

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa ra nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập của ông Nguyễn Công Phú từ 13/2.

Ông Nguyễn Công Phú từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Bình
Ông Nguyễn Công Phú từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Bình

Theo đó, Nghị quyết số 5 của Hòa Bình do Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải ký và được công bố trên website của công ty trong chiều nay 13/2, đơn từ nhiệm sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của công ty.

Trong thời gian này, ông Phú ủy quyền cho ông Lê Viết Hải tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả cuộc họp, lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT.

Trước đó, ngày 14/12/2022, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Viết Hải, ông Hải sẽ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập từ ngày 1/1/2023. Ông Hải từ nhiệm nhằm tạo điều kiện cho ông Lê Viết Hiếu, con trai ông Hải, nắm giữ ghế Tổng Giám đốc nhằm đáp ứng tính pháp lý theo Luật Doanh nghiệp hiện hành (người nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc không được có quan hệ gia đình với người quản trị doanh nghiệp). 

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 1/1/2023.

Tuy nhiên sau đó Hòa Bình tiếp tục công bố thông tin hoãn thi hành các nghị quyết trước đó, cả ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú đều cho rằng mình là Chủ tịch của Hòa Bình.

Động thái gần đây nhất là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã ban hành quyết định buộc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tạm dừng thi hành các nghị quyết trước đó và ông Lê Viết Hải vẫn là Chủ tịch Hòa Bình.

[Ồn ào nghi vấn thao túng cổ phiếu Eximbank: Các bên liên quan nói gì?]

Lê Trang (Tổng hợp)
Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/ong-nguyen-cong-phu-tu-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-tap-doan-hoa-binh-5709739.html Copylink