Monday, Feb 23, 01:02 PM

Nhiều lãnh đạo FLC nộp đơn từ nhiệm, từ chức

Ngày 27/2, Tập đoàn FLC nhận được đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc FLC của bà Bùi Hải Huyền. Ngoài ra, Phó Tổng Giám đốc Đàm Ngọc Bích, Lê Thị Trúc Quỳnh cũng gửi đơn xin từ chức.

Nhiều lãnh đạo FLC nộp đơn từ nhiệm, từ chức
Nhiều lãnh đạo FLC nộp đơn từ nhiệm, từ chức

FLC cho biết, vào ngày 27/2, tập đoàn này đã nhận được đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật cho công ty của bà Bùi Hải Huyền, đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của bà Đàm Ngọc Bích và đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Lê Thị Trúc Quỳnh.

HĐQT Tập đoàn FLC sẽ tiến hành các thủ tục để thông qua đề nghị thôi giữ chức vụ của cả 3 cá nhân nêu trên theo quy định của pháp luật và điều lệ hiện hành của công ty.

Bà Bùi Hải Huyền sinh năm 1976, được giới thiệu là có trình độ cử nhân kinh tế. Bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC từ tháng 12/2015 và chính thức giữ cương vị Tổng Giám đốc tập đoàn thay thế bà Hương Trần Kiều Dung từ ngày 19/3/2020.

Trước khi giữ vị trí Tổng Giám đốc FLC vào tháng 3/2020, bà Bùi Hải Huyền là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông dược H.A.I. Ngoài ra, bà Huyền còn trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại nhiều đơn vị thành viên của Tập đoàn FLC.

Ngày 28/4/2020, bà Bùi Hải Huyền giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thay cho bà Hương Trần Kiều Dung.

Bà Đàm Ngọc Bích sinh năm 1977, là thạc sỹ tài chính kế toán, từng giữ vị trí Trưởng ban kiểm soát nội bộ trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC vào năm 2015.

Bà Đàm Ngọc Bích có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hệ thống tài chính, kế toán, đầu tư doanh nghiệp; điều hành hệ thống kiểm toán nội bộ doanh nghiệp; trực tiếp chỉ đạo các thương vụ mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh sinh năm 1976, là thạc sỹ kinh tế, từng giữ chức Trưởng ban khách hàng chiến lược của FLC trước khi được bổ nhiệm vào ghế Phó Tổng Giám đốc vào năm 2020.

[Ngân hàng Phương Đông (OCB) miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Công nghệ]

Lê Trang (Tổng hợp)
Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/nhieu-lanh-dao-flc-nop-don-tu-nhiem-tu-chuc-5710871.html Copylink