Wednesday, May 24, 07:05 AM

Từ 1/7/2024, khách hàng sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng trong một số trường hợp dưới đây

Theo quy định mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, khách hàng sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng trong một số trường hợp dưới đây.

Từ 1/7/2024, khách hàng sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng trong một số trường hợp dưới đây
Từ 1/7/2024, khách hàng sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng trong một số trường hợp dưới đây
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Phong tỏa tài khoản thanh toán là việc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện giữ nguyên trạng thái số dư, giao dịch trên tài khoản thanh toán của khách hàng.

Khi một tài khoản thanh toán bị phong tỏa, người sở hữu tài khoản thường sẽ không thể thực hiện các giao dịch như chuyển khoản, rút tiền, hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan đến tài khoản đó trong thời gian phong tỏa. Điều này có thể gây ra bất tiện lớn cho người sở hữu tài khoản, nhất là khi họ cần tiền mặt hoặc muốn thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng.

Việc tài khoản bị phong tỏa có nhận được tiền hay không phụ thuộc vào lý do phong tỏa.

- Tài khoản có thể nhận được tiền trong trường hợp:

+ Chủ tài khoản yêu cầu phong tỏa: Ví dụ như khi bạn muốn tạm khóa tài khoản vì lý do bảo mật.

+ Phong tỏa theo thỏa thuận: Ví dụ như khi bạn ký hợp đồng vay vốn và đồng ý cho ngân hàng phong tỏa một khoản tiền nhất định trên tài khoản ngân hàng để nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.

- Tài khoản không nhận được tiền trong các trường hợp phong tỏa do:

+ Chủ tài khoản vi phạm quy định: Ví dụ như sử dụng tài khoản cho các hoạt động rửa tiền, khủng bố...

+ Có quyết định hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ví dụ như cơ quan thuế yêu cầu phong tỏa tài khoản để thu hồi thuế truy thu.

+ Yêu cầu của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung: Ví dụ như trong trường hợp tài khoản thanh toán chung bị tranh chấp.

Theo Nghị định số 52/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024), tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong các trường hợp sau:

- Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản;

- Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền sau khi ghi Có vào tài khoản thanh toán của khách hàng. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

- Khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Phương Thảo (t/h)
Theo Thương Hiệu Công Luận https://thuonghieucongluan.com.vn/tu-1-7-2024-khach-hang-se-bi-phong-toa-tai-khoan-ngan-hang-trong-mot-so-truong-hop-duoi-day-a223462.html Copylink