Friday, Feb 24, 09:02 AM

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4/2024

Vừa được thông qua qua hồ sơ chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Công ty HAGL, mã HAG - sàn HOSE) lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4/2024
Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4/2024
CTCP Hoàng Anh Gia Lai.
CTCP Hoàng Anh Gia Lai.

Ngày 13/03, Công ty HAGL sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 04/2024.

Nội dung Đại hội chưa được công bố, dự kiến Công ty sẽ công bố chi tiết trong thư mời và đăng trên website của Công ty.

Trước đó, ngày 15/02, Công ty HAGL cho biết đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ triển khai chào bán theo hồ sơ đã được thông qua và báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Được biết, sau nhiều điều chỉnh cơ cấu tổ chức tham gia đợt phát hành và kế hoạch sử dụng vốn, trong tháng 01/2024, Hoàng Anh Gia Lai đã chốt kế hoạch phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng.

Trước đó, cũng liên quan tới đợt chào bán riêng lẻ, HAGL thông qua điều chỉnh kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán dự kiến gồm 03 nhà đầu tư gồm CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; CTCP Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Lê Minh Tâm (thay ông Nguyễn Đức Quân Tùng) dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ.

Ngoài về, về mục đích sử dụng vốn, đầu tiên ưu tiên mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/06/2012, mã HAG2012.300, giá trị dự kiến 346,7 tỷ đồng; thứ hai, ưu tiên cơ cấu lại nợ cho Công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số tiền là 253,26 tỷ đồng; và cuối cùng, nếu vẫn còn sẽ sử dụng 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu đạt 1.897,9 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 1.107,7 tỷ đồng, tăng 376,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,1%, về chỉ còn 11,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 49,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 209,87 tỷ đồng, về 217,25 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 265,1%, tương ứng tăng thêm 214,2 tỷ đồng, lên 295 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm 995,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 421,3 tỷ đồng, tức giảm 1.417,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận dương 161,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 162,4 tỷ đồng, tăng thêm 323,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 254,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 34,7 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 219,7 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý cuối năm 2023 mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, chủ yếu do tăng doanh thu tài chính, cũng như tiết giảm chi phí tài chính.

Được biết, trong thuyết minh, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận 240,3 tỷ đồng lãi do thanh lý khoản đầu tư; và chi phí tài chính giảm chủ yếu do giảm lãi vay được miễn giảm với số tiền 1.424,7 tỷ đồng.

Lý giải biến động chi phí tài chính, Công ty cho biết được miễn giảm lãi vay của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu đạt 6.932,2 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 1.817,4 tỷ đồng, tăng 61,6% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Công ty HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty HAGL đã vượt 60,8% so với kế hoạch lãi 1.130 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/02, cổ phiếu HAG giảm 200 đồng, về 12.600 đồng/cổ phiếu.

Hà Trần (t/h)
Theo Thương Hiệu Công Luận https://thuonghieucongluan.com.vn/hoang-anh-gia-lai-hag-du-kien-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-trong-thang-4-2024-a212941.html Copylink