Thương hiệu Geleximco như thế nào sau hơn 30 năm thành lập
Doanh nhân

Thương hiệu Geleximco như thế nào sau hơn 30 năm thành lập

Sau gần 30 năm thành lập, Geleximco trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, bất động sản, tài chính – ngân hàng và thương mại – dịch vụ, với tổng tài sản 52.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 14.500 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 người lao động.