Sunday, Jun 24, 11:06 AM

Phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam sẽ có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp; có ít nhất 10 tỷ phú USD

Chính phủ đề ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam sẽ có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp; có ít nhất 10 tỷ phú USD
Phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam sẽ có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp; có ít nhất 10 tỷ phú USD

Chính phủ ban hành Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW năm 2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực.
Đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực.

Theo đó, Chính phủ đề ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp (DN), trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước, khoảng 32-38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 - 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Tỷ lệ DN tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu trong tổng số DN đạt khoảng 10%; khoảng 65 - 70% chủ DN có trình độ đại học trở lên; khoảng 20 - 25% số DN do phụ nữ làm chủ, 30 - 35% số DN có giám đốc hoặc người đứng đầu DN là nữ; có ít nhất 70 DN có vốn hóa thị trường đạt trên 1 tỷ USD, 120 DN có doanh thu thuần đạt trên 1 tỷ USD và 100 DN đạt lợi nhuận trước thuế trên 100 triệu USD.

Ngoài ra, số lượng DN được xếp vào danh sách DN có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới tăng 10% mỗi năm.

Đặc biệt, Nghị quyết còn đặt mục tiêu có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất Châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể trên, Chính phủ yêu cầu, thời gian tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, cống hiến.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức.

Đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh. (Nguồn: TTXVN)
Đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh. (Nguồn: TTXVN)
Minh An (t/h)
Theo Thương Hiệu Công Luận https://thuonghieucongluan.com.vn/phan-dau-den-nam-2030-viet-nam-se-co-it-nhat-2-trieu-doanh-nghiep-co-it-nhat-10-ty-phu-usd-a224615.html Copylink