Thursday, Jul 24, 04:07 PM

Thái Bình: Hoạt động thương - mại dịch vụ tiếp đà tăng trưởng khá

Theo đánh giá của Cục Thống kê tỉnh, 6 tháng đầu năm 2024, khu vực dịch vụ có mức tăng khá, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do các hoạt động thương - mại dịch vụ xu hướng tiêu dùng tăng. Bên cạnh đó giá c

Thái Bình: Hoạt động thương - mại dịch vụ tiếp đà tăng trưởng khá
Thái Bình: Hoạt động thương - mại dịch vụ tiếp đà tăng trưởng khá
Khu vực dịch vụ có mức tăng khá, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của tỉnh Thái Bình
Khu vực dịch vụ có mức tăng khá, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của tỉnh Thái Bình.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 39.141 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành kinh tế, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 34.300 tỷ đồng, chiếm 87,6% tổng mức và tăng 16,3% so với cùng kỳ. Tất cả các nhóm hàng đều tăng so với cùng kỳ như: Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 12.079 tỷ đồng, tăng 26% (giá gạo tăng 22%, thịt lợn tăng 7%); nhóm xăng dầu các loại đạt 5.817 tỷ đồng, tăng 11,2%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 5.435 tỷ đồng, tăng 12% (giá cát đá tăng 15%); nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 3.524 tỷ đồng, tăng 5,1%; nhóm phương tiện đi lại đạt 1.982 tỷ đồng, tăng 15%; nhóm hàng may mặc 1.453 tỷ đồng, tăng 19,2%; nhóm hàng hóa khác 2.192 tỷ đồng, tăng 11,4%…

Từ đầu năm đến nay, với nhiều chính sách kích cầu, tăng cường xúc tiến, hợp tác, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch chủ đạo, có lợi thế của tỉnh như du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với di sản, di tích lịch sử, du lịch biển… nên hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Bên cạnh đó, do giá nguyên liệu và chi phí nhân công tăng nên hầu hết các cơ sở ăn uống đều tăng giá bán từ 10 - 20%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 2.846 tỷ đồng, chiếm 7,3% tổng mức và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 87 tỷ đồng, tăng 7,1%; dịch vụ ăn uống ước đạt 2.720 tỷ đồng, tăng 17%; dịch vụ lữ hành ước đạt 38 tỷ đồng, tăng 11,7%.

Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.994 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Cụ thể, bất động sản tăng 27,8% do thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi; dịch vụ hành chính và hỗ trợ tăng 10,3% do giá cho thuê máy móc thiết bị và sử dụng dịch vụ tăng cao; dịch vụ giáo dục và đào tạo tăng 53,4%; dịch vụ y tế tăng 11,2% do áp dụng tăng giá khám chữa bệnh từ tháng 11/2023; dịch vụ nghệ thuật và vui chơi giải trí tăng 16,3% do nhiều cơ sở karaoke hoạt động trở lại bình thường sau thời gian khắc phục về an toàn phòng, chống cháy nổ; dịch vụ khác tăng 9,9% do dịch vụ sửa chữa tăng.

Phương Thuý
Theo Thương Hiệu Công Luận https://thuonghieucongluan.com.vn/thai-binh-hoat-dong-thuong-mai-dich-vu-tiep-da-tang-truong-kha-a227153.html Copylink