Saturday, Jun 22, 11:06 PM

Màn 'final walk' của Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân thực hiện màn "final walk".

Màn 'final walk' của Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân
Màn 'final walk' của Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân

 

bph43402c-t43402ng-h43402p
Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/man-final-walk-cua-duong-kim-hoa-hau-hoan-vu-khanh-van-5689750.html Copylink