Tuesday, Aug 21, 06:08 AM

Chiếu phim kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định về việc tổ chức Đợt phim “Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Chiếu phim kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9
Chiếu phim kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9
chieu-phim-ky-niem-76-nam-c225ch-mang-th225ng-t225m-v224-quoc-kh225nh-m249ng-29_1.jpg

Theo đó, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị sẽ tổ chức Đợt phim trong phạm vi cả nước từ ngày 19/8 đến ngày 5/9.Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim bao gồm phim truyện “Hạnh phúc của mẹ” Công ty TNHH Diệp Cơ Entertainment sản xuất; Phim tài liệu “Chung một cội nguồn” Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và “Sắc xuân trên thổ cẩm” Công ty Cổ phần phim Giải phóng sản xuất; Phim hoạt hình “Người thầy muôn đời” Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Quyết định nêu rõ, việc tổ chức Đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trong trường hợp không tổ chức Đợt phim, các đơn vị Điện ảnh sẽ sử dụng các bộ phim này trong các Tuần phim, Đợt phim tiếp theo. (Ảnh: Cảnh trong phim “Hạnh phúc của mẹ”.

Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/chieu-phim-ky-niem-76-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-mung-29-5660258.html Copylink