Thương hiệu

Định vị thương hiệu nông sản Việt

Thương hiệu nông sản có vai trò rất lớn trong việc gia tăng giá trị và chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Điều này cũng góp phần củng cố vị thế cho ngành nông nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới.