Sunday, Feb 24, 07:02 PM

Hà Nội thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” năm 2024. Đây là đề án lớn của thành phố Hà Nội triển khai có trọng tâm, trọng điểm nhằm phá

Hà Nội thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030
Hà Nội thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030

Theo đó, khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài trên cơ sở phát huy thế mạnh và khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu của Hà Nội.

Cụ thể, trong năm 2024, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ về thông tin thị trường cho hơn 500 lượt doanh nghiệp; hỗ trợ về đào tạo, tư vấn cho hơn 100 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung ứng để từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; hỗ trợ hơn 100 lượt doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới; tổ chức cho hơn 100 lượt kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài; hỗ trợ hơn 80 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài.

Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài. Ảnh minh họa
Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Để làm tốt việc này, UBND thành phố triển khai thực hiện đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, thành phố sẽ tổ chức các hội thảo kết nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu với các nhà phân phối nước ngoài. Tổ chức Chương trình Tuần hàng Việt tại các mạng phân phối nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mang hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại các chương trình Tuần hàng Việt. Thành phố cũng tích cực đưa doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu đi khảo sát thị trường các nước nhằm nắm bắt yêu cầu thị trường và giao dịch với các nhà phân phối.

Đồng thời, thành phố tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới phân phối do doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ; các hoạt động quảng bá, tiếp thị hướng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Song song đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông về lợi ích tham gia đề án, góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp về mô hình tham gia trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài. Truyền tải thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp về các tiêu chuẩn tham gia và quy trình cung ứng hàng hóa cho các mạng phân phối nước ngoài. Truyền thông về kinh nghiệm trong việc đưa hàng vào mạng phân phối nước ngoài.

Ngoài ra, thành phố còn nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội chủ động phát triển hệ thống phân phối tại thị trường nước ngoài.

Minh An (t/h)
Theo Thương Hiệu Công Luận https://thuonghieucongluan.com.vn/ha-noi-thuc-day-doanh-nghiep-viet-nam-tham-gia-truc-tiep-cac-mang-phan-phoi-nuoc-ngoai-den-nam-2030-a212461.html Copylink